Van Gucht: “Trieste kaap van 15.000 overlijdens overschreden, maar positieve tendens ingezet”

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerpen news2020, newsbinnenland, newscoronacrisis.

Visuele representatie van het coronavirus. © Pixabay

Visuele representatie van het coronavirus. © Pixabay

 

Van Gucht: “Trieste kaap van 15.000 overlijdens overschreden, maar positieve tendens ingezet”

Tijdens de wekelijkse persconferentie van Sciensano wordt de situatie in ons land geëvalueerd. Ook deze week werden de nieuwe cijfers meegedeeld door viroloog Steven Van Gucht. Verder zijn er nieuwe evoluties onderzocht omtrent werk en mobiliteit en werd er veel vergeleken ten opzichte van de eerst golf. Ter afsluiting wordt er nogmaals geopperd om vol te houden en de gewenste verantwoordelijkheid op te nemen.

Positieve tendens

“We hebben de trieste kaap van 15.000 overlijdens overschreden, maar de situatie evolueert gunstig”, de woorden waarmee Van Gucht de persconferentie op gang trapt. Daarnaast wordt er wel vastgesteld dat de tweede golf minder dodelijk is dan de eerste. En verder is de stabilisatie van de besmettingscijfers zo goed als zeker een tijdelijk fenomeen geweest. De besmettingscijfers zouden binnenkort weer verder naar beneden moeten dalen.

“Alle indicatoren blijven gunstig evolueren”

STEVEN VAN GUCHT (VIROLOOG)

Alle indicatoren blijven dus gunstig evolueren. Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames, IC-patiënten en overlijdens blijft verder dalen. Al is die daling de laatste dagen wel minder groot. In Limburg wordt er zelfs een lichte stijging genoteerd, al is dit volgens Van Gucht absoluut geen reden tot paniek.

Team van 11miljoen

“De komende weken zullen we geduld moeten uitoefenen en zal het belangrijk zijn om geen stappen over te slaan”, weet Yves Stevens. “Ondertussen hebben we geleerd dat dit virus altijd op de loer ligt om opnieuw genadeloos toe te slaan, iets wat we absoluut moeten vermijden.”

“Het gaat ons lukken, maar het zal zijn tijd vragen”

YVES STEVENS (WOORDVOERDER NATIONAAL CRISISCENTRUM

“Samenhorigheid en solidariteit zal dit team van 11miljoen spelers doen zegevieren, maar dat zal wel de nodige tijd vragen”, voegt hij toe.

Er is deze keer ook een vergrote aandacht voor het mentale welzijn van de bevolking. Die staat volgens Stevens “onder druk.” Als tip geeft hij mee om via digitale kanalen contact te houden met familie, vrienden of andere kennissen en oprecht te vragen hoe het met hen gaat.

Tot slot doet ook het Rode Kruis een duit in het zakje met de app ‘Houvast’ . Een applicatie die het mentale welzijn van de bevolking zou moeten bevorderen. Deze valt gratis te installeren, net zoals de Coronalert-app.

Bron © Sciensano

De auteur

Victor Seys

Profiel Facebook Twitter E-mail

Journalism student born in 1998, based in Ghent.