Werk en handicap, een onmogelijke combinatie?

Zo’n drie jaar geleden bekrachtigde het Vlaams Parlement met een meerderheid het M-decreet. Dat decreet houdt in dat kinderen met een beperking nu ook het regulier onderwijs mogen volgen. Over een aantal jaren zullen de eerste kinderen afstuderen. Maar gaan die kinderen dan ook werk vinden? Is het werkveld klaar voor werkwillige personen met een beperking?

Het VN-verdrag voor gelijke rechten van de mens zou de kans op werk voor mensen met een beperking moeten verzekeren. Maar is dat wel zo? De cijfers van UNIA liegen er niet om. Er komen steeds meer klachten van personen met een beperking inzake discriminatie. Zelfs de Vlaamse overheid heeft recent de eigen opgelegde quota verlaagd omdat ze die niet halen. Een reportage van Xander Cottens.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *