Werk voor scholen bij verdwijningen

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het eerste jaar met als onderwerp cmp - nieuwsjager.

Het OLVE College (foto: Fleur Eyckmans)

 

“School moet leerlingen psychische ondersteuning bieden”

Het is belangrijk dat leerlingen goede psychische ondersteuning krijgen als een medeleerling vermist is. Dat ondervond het OLVE College in Edegem vorig jaar, toen een van zijn leerlingen onrustwekkend verdween. “Als school moet je de jongeren bijeenbrengen”, vult Stephan Smets aan, directeur Communicatie van Child Focus.

Elke onrustwekkende verdwijning is anders, waardoor het moeilijk is om hiervoor een eenduidig stappenplan te maken. “Als school kan je daar niet op voorbereid zijn”, zegt Ive Pissens, voormalig directeur ad interim op het OLVE College in Edegem. Pissens was vorig jaar directeur, toen een twaalfjarige leerling onrustwekkend verdween. De school kreeg tijdens die periode onder meer hulp van Child Focus en slachtofferhulp.

Toen de leerling ‘s ochtends niet aankwam op school, heeft het secretariaat van het OLVE College als eerste contact opgenomen met de familie van de jongen. Die meldde dat hij naar school was vertrokken, waar hij die dag niet is aangekomen. De locale politie en Child Focus werden op de hoogte gebracht, waarna zij samen met het parket besloten een opsporingsbericht te lanceren. “De leerlingen konden op het secretariaat opsporingsflyers kopiëren, om die tijdens de zoekactie uit te delen en op te hangen. We zochten toen in de buurt naar plaatsen waar hij mogelijk kon zijn”, zegt Pissens.

Ive Pissens: “Tijdens een zoekactie gingen we naar plaatsen in de buurt waar hij mogelijk kon zijn.” De weg die de vermiste leerling fietste naar school. (Foto: Fleur Eyckmans)

“Het is niet essentieel dat de school meewerkt met de verspreiding van opsporingsberichten, maar dat hangt ook van zaak tot zaak af”, zegt Stephan Smets. “Child Focus wijst bij onrustwekkende verdwijningen een consulent aan die de school begeleidt en op de hoogte brengt.” De informatie die de school van de consulent en politie krijgt, wordt best feitelijk en zonder interpretatie meegedeeld aan de leerlingen. Zo blijven ze op de hoogte en kunnen ze zich gerust stellen.

“Het is belangrijk dat de leerlingen hun vragen en ongerustheden aan hun leerkrachten kunnen vertellen.”, zegt Smets. Door de plotse verdwijning van een leerling is het normaal dat de medeleerlingen aangedaan zijn door het nieuws. Als school kan je geen zekerheid geven over het welzijn van de vermiste leerling, waardoor je het best in gesprek gaat met de klasgenoten over hun bezorgdheden.

De rechtszaak rond de vermissing van de 12-jarige leerling werd op 10 december afgerond. “De rechtszaak is niet besproken geweest met de leerlingen”, zegt Ive Pissens. “De aandacht rond de verdwijning is op school weggeëbd, wat fijn is voor de leerling zelf en zijn familie.”

De auteur

Fleur Eyckmans

Profiel E-mail

student journalistiek