Zelfdoding & Religie

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp bachelorproef.

28 zelfmoordpogingen per dag. Vijf daarvan zijn ook effectief succesvol. België telt het meest aantal zelfmoorden van heel West-Europa. Iets waar we allerminst trots op moeten zijn. Daarom gingen wij op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe gaan de islam en de Rooms-Katholieke Kerk in België om met zelfdoding?

Om een antwoord te formuleren, spraken we met nabestaanden die aan de lijve ondervonden hoe hun geloof kijkt naar zelfdoding. Daarnaast gingen ook pastoor Penne en imam Brahim Laytouss het gevoelige thema niet uit de weg, net zoals kerkjurist Rik Torfs en islamoloog Bert Broeckaert. Verder kom je te weten wat er exact in de heilige boeken van beide godsdiensten staat. Om af te sluiten vroegen we acht gelovige jongeren om over dit alles hun mening te geven tijdens een debat in 360 graden.

Klik op de afbeelding om naar de site te gaan.

De auteur

Joris Malfroot

De auteur

Mathias D'Hondt

De auteur

Wout De Taeye

Profiel Facebook E-mail

Een praatgrage 20-jarige en luisterend oor, geïnteresseerd in het verhaal van een ander.