Zittenblijven: een straf of een cadeau?

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het eerste jaar met als onderwerp creatieve en ondernemende professional.

Leerlingen werken aan hun examen (foto: Frans Peeters Photography)

 

De klastitularis die je vertelt dat de kans op blijven zitten groot is. Dat is geen aangenaam nieuws. Of toch wel? Drie leerlingen die hun schooljaar opnieuw deden getuigen over hun ervaring en hoe het hun leergedrag beïnvloedde. “Nu besef ik pas dat ik nog niet klaar was om naar het zesde middelbaar te gaan.” Lees hier hun verhaal.

https://readymag.com/1907863