Alle artikels

Over leven

Stefaan aan het Sint-Jansziekenhuis in Brugge

 

We wandelen 2022 binnen met een bittere pil om te slikken. Bijna duizend mensen in Vlaanderen ontnamen zich het leven vorig jaar. Maar wat met zij die hun poging in het water zagen vallen? Zo’n negenduizend pogingen tot zelfdoding mislukten …