Over leven

Stefaan aan het Sint-Jansziekenhuis in Brugge

 

We wandelen 2022 binnen met een bittere pil om te slikken. Bijna duizend mensen in Vlaanderen ontnamen zich het leven vorig jaar. Maar wat met zij die hun poging in het water zagen vallen? Zo’n negenduizend pogingen tot zelfdoding mislukten in datzelfde gebied, dat zijn er gemiddeld 24 per dag. Ze sloten de ogen verwachtende dat het de laatste keer kon zijn, maar moeten het leven nu met een heel andere blik bekijken. Waar te beginnen? We volgen Stefaan’s eerste voetstappen richting zijn nieuwe start.

https://readymag.com/3336025