Buskers got talent: 5 steden, 5 straatmuzikanten

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het eerste jaar met als onderwerp creatieve en ondernemende professional.

Straatmuzikanten zijn niet weg te denken uit het straatbeeld. Het lijkt evident, maar toch mogen ze niet zomaar optreden waar ze willen. De wetgeving voor de muzikanten verschilt in alle hoofdsteden van de verschillende provincies in Vlaanderen. Dat houdt hen echter niet tegen om op straat te spelen. Vijf verschillende straatmuzikanten vertellen elk hun verhaal.


https://readymag.com/1042315