Strijden tegen klanken

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het eerste jaar met als onderwerp creatieve en ondernemende professional.

Het gemiddelde kind leert spreken rond zijn tweede levensjaar.  Jaar na jaar breidt onze woordenschat uit.  Onze taal is dan ook een van onze belangrijkste instrumenten. Gedachten, ideeën en gevoelens kan je door middel van taal, woorden en zinnen doorgeven aan anderen. Spreken lijkt vanzelfsprekend, maar voor 1 procent van de bevolking is het dat niet. Deze mensen kampen met een stotterprobleem. Ondanks deze moeilijkheid gaan sommigen  toch hun droom achterna en kiezen ze voor een beroep waarbij spreken centraal staat. Van acteur die verzen van Shakespeare vlot uit zijn mouw schudt tot hevige politicus in het parlement.  Meer weten? Klik hier.

https://readymag.com/1058637

De auteur

Sophie Schuermans

Profiel E-mail

Praatgraag, oprecht en altijd benieuwd.