Cecile vond rust in het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het eerste jaar met als onderwerp cmp - in dialoog.

vrouw aan voordeur met zicht op straat.

Cecile voor haar huis in het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg. (Foto: Linde Van Syngel)

 

Cecile Vanooteghem woont in het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg. Het is één van de 13 Vlaamse begijnhoven die erkend zijn als Unesco werelderfgoed. Ze vertelt over vzw Begijnhof Sinte-Elisabeth, die zorgt voor het onderhoud, de restauratie en de verhuur van de woningen en conventen. Elke avond sluit de portier beide toegangspoorten om 23u, daarna kan niemand nog binnen of buiten het begijnhof. Pas om 6u ‘s ochtends gaan de poorten terug open.