“De bewoners zijn het slachtoffer van een politiek spel”

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp in dialoog.

Peter Dick: “Renovatie zou evenveel kosten als nieuwbouw.” (Foto: Tiffany Robbens)

 

DE PINTE – De OCMW-raad raakt het maar niet eens over de plannen voor een nieuw woonzorgcentrum in Scheldevelde. OCMW-voorzitter Peter Dick (Open VLD) wil niet bij de pakken neerzitten. “Het is niet omdat de oppositie de plannen wil uitstellen, dat ik mij daarbij moet neerleggen.”

Het woonzorgcentrum van De Pinte wordt beheerd door het OCMW en ligt in Scheldevelde, een kasteelpark met erfgoedwaarde. Het gebouw is dringend aan vernieuwing toe om in 2019 aan de strengere normen te voldoen. Daarom debatteert het OCMW al sinds 2014 over de bouw van een nieuw wzc.

Architectenbureau Osar ontwierp in 2014 in overleg met Erfgoed en Ruimte Vlaanderen een masterplan voor een nieuw wzc met 64 kamers, een dagverzorgingscentrum en een seniorenrestaurant in Scheldevelde. Hoeveel bedragen de bouwkosten?
Peter Dick “Het woonzorgcentrum zou 8 à 9 miljoen euro kosten en het seniorenrestaurant en dagverzorgingscentrum samen 4 miljoen.”

CD&V denkt dat 8 miljoen euro te beperkt is om een nieuw wzc te bouwen. Is renovatie niet goedkoper?
Dick “We hebben de prijs van nieuwbouw vergeleken met die van renovatie, maar het zou evenveel kosten. De gebouwen zijn namelijk al meer dan dertig jaar oud en voldoen niet aan de nieuwe energiewetgeving.”

Hoe zou het bouwproject gefinancierd worden?
Dick “Naast een woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en seniorenrestaurant voorziet het masterplan in maximaal 76 assistentiewoningen. Daarvan zou de bouw 16 à 17 miljoen euro kosten. Het hele project komt dus neer op 30 miljoen euro, maar de gemeente en het OCMW hebben samen een jaarlijks budget van 18 miljoen. Om dat op te lossen, zouden we samenwerken met een private partner. Die zou de bouw, verhuur en uitbating van de assistentiewoningen op zich nemen en daarvoor een vergoeding betalen aan het OCMW.”

De dagprijs voor de bewoners van woonzorgcentrum Scheldevelde ligt tussen de 50,32 en 57,40 euro. Zal die behouden kunnen blijven?
Dick “Nee, die zal stijgen. We hopen het op 60 euro te kunnen houden, dat is de gemiddelde prijs in Vlaanderen. De inwoners van De Pinte zijn wel de derde rijkste in Vlaanderen. Momenteel moet het OCMW zelden tussenkomen bij bewoners die onvoldoende middelen hebben.”

Het hele bouwproject kost 30 miljoen euroPeter Dick

Wat gebeurt er met de bewoners tijdens de bouw van het nieuwe wzc?
Dick “We kunnen het nieuwe woonzorgcentrum bouwen zonder het oude eerst af te breken. Dus eerst bouwen we, dan verhuizen we de bewoners en dan breken we het oude af.”

Woonzorgcentrum Scheldevelde en de thuiszorgdienst van het OCMW lijden samen zo’n 400.000 euro verlies. Hoe komt dat?
Dick “Het is een klein woonzorgcentrum en om zeven dagen per week dag en nacht operationeel te kunnen zijn, hebben we meer personeel nodig dan een grotere organisatie. Bovendien liggen de dagprijzen lager dan gemiddeld aangezien de bewoners in een verouderd gebouw verblijven. Ook onze zorggraad, dat is de mate waarin we mensen met een zware zorgbehoefte opvangen, ligt lager dan in de omringende gemeenten. Hoe lager de zorggraad, hoe minder financiering we krijgen van de overheid.”

Hoe gaan jullie dat verlies opvangen?
Dick “We sluiten vanaf 1 januari 2019 aan bij de Zorgband Leie en Schelde. Dat is een samenwerkingsakkoord tussen OCMW’s om hun ouderenvoorzieningen te bundelen. Zo kunnen we goedkoper aankopen, personeel uitwisselen en expertise delen. Hopelijk lijden we dan minder verlies.”

Peter Dick, schepen en OCMW-voorzitter De Pinte

Peter Dick: “De OCMW-raad heeft in december gestemd over de enige ruimtelijke invulling die voor Erfgoed en Ruimte Vlaanderen aanvaardbaar is.” (Foto: Tiffany Robbens)

Hoeveel geld is er in totaal al besteed aan het project?
Dick “750.000 euro. De architect heeft 659.000 euro gekregen. Daarnaast hebben we ons laten begeleiden door een advocatenkantoor om een architect te kiezen en was er een financiële studie die de haalbaarheid schatte.”

De samenwerking met de architect werd stopgezet in 2017 wegens “onoverbrugbare meningsverschillen”. Wat hielden die in?
Dick “In 2016 ontstond er al onenigheid over het verdere verloop van het project. Het OCMW wou de tijd nemen om bijvoorbeeld een samenwerking met een private partner te overwegen, maar de architect wou sneller vooruit. Dat maakte de samenwerking onmogelijk en dan hebben we hem betaald voor de bewezen diensten.”

Geen consensus

De OCMW-raad keurde in december de ruimtelijke invulling van het masterplan af. Zo stemde N-VA tegen omdat de partij onder meer een andere locatie wil overwegen. Wat was hun voorstel?
Dick “N-VA heeft geen voorstel gedaan, maar er is in De Pinte zover ik weet geen andere centraal gelegen locatie waar we kunnen bouwen. Bovendien is er op het kasteelpark Scheldevelde een legaat. 150 jaar geleden was het domein eigendom van de familie Borluut. Die heeft het toen geschonken aan het Nazareths Bureau van Weldadigheid, de voorloper van het OCMW, op voorwaarde dat er minstens zes bejaarde mannen en zes bejaarde vrouwen en een geestelijke uit De Pinte opvang kregen. Het is een eeuwigdurend legaat, dus als we dat niet meer zouden doen, zou Scheldevelde weer in handen komen van de familie Borluut.”

Is het duurder om op een domein met erfgoedwaarde te bouwen?
Dick “Nee. Het enige voordeel zou zijn dat we het woonzorgcentrum kunnen bouwen in één groot blok, wat handig is voor de uitbating. In kasteelpark Scheldevelde staan Erfgoed en Ruimte Vlaanderen dat niet toe; zij hebben zeer strikte richtlijnen. Daarom is de ruimtelijke invulling van Osar verdeeld over acht blokken. We hebben in december gestemd over de enige invulling die voor hen aanvaardbaar is. Zij bepalen niet alleen waar, maar ook hoe hoog we mogen bouwen. Ook moet de inname van de grondoppervlakte zo klein mogelijk zijn. Zo mag het zicht op het kasteel, de bomen en het park niet belemmerd worden, mogen we niet op de vroegere moestuin bouwen en moet er symmetrie zijn.”

Als we nu niets meer doen, verliezen we nog meer tijd in de volgende legislatuurPeter Dick

Oppositiepartij CD&V stemde ook tegen omdat ze opnieuw met Erfgoed en Ruimte Vlaanderen wil praten. Wat hoopt ze daarmee te bereiken?
Dick “CD&V denkt dat ze hen zal kunnen overtuigen om toch andere plannen te aanvaarden. Ze wil in één groot blok bouwen. Maar eigenlijk heeft CD&V puur uit politieke beweegredenen tegengestemd. De partij gunt het de huidige meerderheid niet.”

Ruimte onthield zich en Open VLD stemde als enige voor. Doordat de OCMW-raad geen consensus bereikte, wordt het project uitgesteld tot de volgende legislatuur. Gebeurt er dit jaar dan niets meer, op de renovatie van tien kamers na?
Dick “Het is niet omdat N-VA en CD&V de plannen willen uitstellen, dat ik mij daarbij moet neerleggen. Volgens mij betekent dat minstens vijf jaar vertraging. De nieuwe bestuursploeg moet dan voortwerken met een advies van Erfgoed en Ruimte Vlaanderen dat intussen drie jaar oud is en waarop ze misschien al teruggekomen zijn. Het risico bestaat dus dat ze van nul moet beginnen en die 750.000 euro voor niets is geweest. Daarom ga ik binnenkort samenzitten met Erfgoed om te horen wat voor hen belangrijk is en welke bijsturingen er nog mogelijk zijn. De voorgaande gesprekken heeft de vorige OCMW-voorzitter Eva De Schryver (Open VLD) gevoerd. Als we nu niets meer doen, verliezen we nog meer tijd in de volgende legislatuur. Daar zijn de bewoners en het personeel het slachtoffer van. Het is vooral betreurenswaardig dat er een politiek spel gespeeld wordt op de kap van de bewoners.”

Hoe trekt u met de plannen voor Scheldevelde naar de verkiezingen van oktober?
Dick “Wij gaan met Open VLD voluit voor de realisatie van de huidige plannen in samenwerking met een private partner.”