Drugs in het nachtleven: repressie moet plaatsmaken voor harm reduction

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het eerste jaar met als onderwerp cmp - creatieve & ondernemende professional.

Overpoort Gent (FOTO: Trixie Gaelens)

 

Omdat de aankoop van illegale middelen zoals harddrugs vaak achter de schermen gebeurt, is het ongereguleerd en dat brengt veel risico’s met zich mee. Wanneer je bijvoorbeeld een pil slikt en je weet niet precies wat er in zit kan het al snel mislopen. Om zulke scenario’s te voorkomen, worden er maatregels opgesteld om harddruggebruik te voorkomen en in te perken. Desondanks deze maatregels worden drugs nog steeds gebruikt. Wat doet de uitgaanssector om harddruggebruik tijdens het uitgaan te beperken? 

De voornaamste klassieke drugs zijn wel gekend maar hoeveel weet je er echt over? Test je kennis.

Een lokaal drugbeleidsplan

In Gent is er sprake van een drugbeleidsplan, hiermee wil de stad Gent ervoor zorgen dat er duidelijke richtlijnen zijn rond preventie en repressie van druggebruik in alle domeinen van de samenleving. Het drugbeleidsplan werd daarom opgesteld in samenspraak met de verschillende beroepen en doelgroepen die in contact komen met drugs, van magistraat tot de druggebruiker zelf.   

Om dat in goede banen te leiden, is er een drugcoördinator aangesteld. In Gent is dat Filip De Sager. Hij is verantwoordelijk voor de regie van het lokaal drugbeleidsplan. De Sager: “Ik breng de partners samen die rond preventie, hulpverlening en repressie werken.” Het doel van het drugbeleidsplan is niet repressie. De focus ligt op het aanmoedigen van een veilige vorm van druggebruik, beter bekend onder de benaming harm reduction. Hierbij wordt uitgegaan van een humanistisch wereldbeeld waarin niet enkel de levenskwaliteit van de druggebruiker verbetert maar ook die van de rest van de samenleving. Echter kijkt niet iedereen op die manier naar harm reduction, De Sager: “In het huidige politieke klimaat wordt harm reduction gelinkt aan het goedkeuren van druggebruik. Ik vind dat harm reduction inspeelt op onze realiteit want we leven nu eenmaal in een drug-taking-society.”

Bespreekbaar is niet hetzelfde als genormaliseerd

Bert Hauspie, expert in drugpreventie met focus op het uitgaansleven, benoemt harm reduction ook als een goede manier om preventie in de uitgaanssector door te voeren. Wanneer het gebruiken van drugs gecriminaliseerd wordt, ontstaan er nieuwe risico’s en is de kans op ongelukken groter. Hauspie: “Mensen zouden uit schrik om gepakt te worden al hun middelen snel innemen, wat fatale gevolgen kan hebben.” Het is volgens hem belangrijk dat gebruikers om hulp kunnen vragen wanneer ze aanvoelen dat het niet meer gaat. Harm reduction kan daarbij helpen omdat het bespreekbaar wordt. Dat is niet gelijk aan normaliseren; het wordt bekeken vanuit een ander perspectief. Het label harddrugs versus softdrugs is volgens hem ook misleidend. Elk type drugs kan gebruikt of misbruikt worden. Bij harm reduction kan het ook gaan om gebruik van bijvoorbeeld alcohol in te perken.

Sfeerbeheer als aanspreekpunt

Sommige organisatoren kiezen ervoor om gebruik te maken van stewards. Zij ondersteunen de uitgaanssector en zijn een aanspreekpunt voor feestgangers. Flowgent is zo een bedrijf. Zaakvoerder Adriaan Doutrepont: “In ons bedrijf doen we aan stewarding en infocoaching. We hebben zowel mensen op plekken zoals de Overpoort, maar ook evengoed in de Blaarmeersen. We begeleiden mensen bij het uitgaan of bij het ontspannen.” Er is sprake van een breed werkveld waarin de stewards in contact komen met verschillende situaties. Druggebruik hoort daar ook bij, Doutrepont: “Af en toe gebeurt het wel eens dat we in contact komen met druggebruikers. Dat is dan vooral bij evenementen ‘s nachts of in de Overpoort bijvoorbeeld.”

De gebruiker

Waarom worden drugs gebruikt en wie komt er mee in contact? Luister hier naar getuigenissen van jongeren die zelf drugs gebruiken. Omdat dit een delicaat onderwerp is, zijn onze bronnen anoniem.

Tijdens het uitgaan worden verschillende soorten drugs gebruikt, van alcohol tot partydrugs of harddrugs. Druggebruik op zich hangt daarom wel niet vast aan een genre of een subcultuur. In bijna elke vorm van uitgaan is er sprake van middelengebruik. Een van de genres die vaak geassocieerd wordt met druggebruik is techno, maar waarom zijn drugs aantrekkelijk op technofeestjes? 

Vanuit de uitgaanssector zelf

We hebben nu al experts, organisaties en druggebruikers aan het woord gelaten, maar in welke methode gelooft de uitgaanssector zelf? We spraken met Gilles De Bruyne, hij is een van de uitbaters van de club ‘Decadance’ in de Overpoort in Gent.

Logo Decadance

Voor De Bruyne is harm reduction de beste en enige manier om druggebruik aan te pakken. Volgens hem is een goed beleid in de uitgaanssector juist een deel van de oplossing. Het feit dat er een drugcoördinator werd aangesteld is dan ook een stap in de goede richting. Nu er meer gefocust wordt op harm reduction in plaats van repressie is er ruimte voor dialoog tussen uitbaters en preventiewerkers. Dat is volgens De Bruyne zeer belangrijk: “We moeten lessen trekken uit het verleden. Het huidige beleid is menselijker en meer gericht op de praktijk.” Druggebruik wordt uiteraard ook hier niet goedgekeurd. Wie drugs gebruikt, wordt buitengesmeten maar er wordt menselijker mee omgegaan. Omdat repressie niet met de ijzeren vuist wordt doorgevoerd is er meer onderling vertrouwen tussen stad en uitbater.

Conclusie

De uitgaanssector heeft de afgelopen jaren een evolutie meegemaakt rond drugpreventie. Repressie werd ingeruild voor harm reduction en preventie. Volgens onze bronnen is dat dan ook de beste manier om effectief beleid te voeren. Als antwoord op de vraag ‘Wat doet de uitgaanssector om harddruggebruik tijdens het uitgaan te beperken?’ kunnen we zeggen dat de uitgaanssector harm reduction aanmoedigt om een veilige plek te creëren voor alle feestgangers. Het gebruiken van drugs blijft illegaal maar het is bespreekbaar en er kan op tijd worden ingegrepen.

Auteurs: Sita Vandenberghe en Trixie Gaelens

De auteur

Sita Vandenberghe

Profiel E-mail

In mijn vrije tijd ga ik graag uitwaaien aan zee of ga ik wandelen met mijn hond.