Factcheck: “1 op de 3 Vlamingen heeft financiële geheimen voor partner”

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp cmp - researcher.

GELD. FOTO: GETTY IMAGES

 

Die kop verscheen in Flair. Maar wat zijn dan die financiële geheimen? En komt het echt zo vaak voor? Experts zeggen van niet.

De claim “1 op 3 Vlamingen heeft financiële geheimen voor partner” verscheen onlangs in het weekblad Flair. Het artikel beweert dat die claim door het kortingsplatform Deals.be werd onderzocht. Het gaat om een onderzoek van het Nederlands PR-bedrijf Mediatec.

Het onderzoek

In het onderzoek van Mediatec staat er dat slechts 24 procent van de koppels weleens financiële geheimen had voor hun partner. Eén op drie is dus overdreven en staat nergens in het onderzoek gepubliceerd.

De steekproef is geen miniversie van de Vlamingen met een vaste partner.”

Sebastiaan Vandekerkhove, statisticus

De Gazet van Antwerpen, De Metro en het Nieuwsblad namen de 24 procent uit het onderzoek van Meditec wel volledig over. Maar in hoeverre is het onderzoek statistisch juist uitgevoerd? Meditec bevroeg 1005 Vlamingen met een vaste partner. Van elke leeftijdsgroep werden een gelijk aantal mensen genomen. Dat is niet representatief voor de Vlaamse bevolking waarin de leeftijdscategorie 18-29 jaar minder vaak een vaste partner heeft dan de leeftijdscategorie 30-39 jaar en 40-49 jaar. “Hun berekende gemiddelden kloppen dus niet. De steekproef is geen miniversie van de Vlamingen met een vaste partner”, staaft statisticus Sebastiaan Vandekerkhove.

En in praktijk?

In praktijk komt het probleem niet vaak voor. Minne Henau is klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut. Ze geeft hoofdzakelijk therapie aan koppels. Bij haar koppels zijn financiële geheimen geen thema. “In mijn praktijk heb ik het gevoel dat er andere problematieken bij koppels heersen. Ze zijn simpelweg met andere dingen bezig. Meestal zijn dat koppels die zich in een levensfase bevinden waarbij veel verwachtingen zijn, koppels die het lastig vinden om de combinatie tussen werk en kinderen te balanceren. Koppels moeten elkaar vaak terugvinden. Hier komen financiële geheimen dus niet vaak voor”, vertelt Henau.

Een financieel geheim ontstaat door onderliggende problematiek binnen een koppel. Het is dus meestal deel van een groter, complexer geheel.”

Adinda Verbanck, relatietherapeute

Ook in de gespreksruimte van relatietherapeute Adinda Verbanck komt het thema weinig voor. “Het is een mogelijkheid dat koppels voor financiële geheimen in therapie komen, maar het is zeker geen hoofdtoon. Ik vind die 1 op 3 dan ook heel hoog ingeschat. Volgens mij is dat overdreven veel”, zegt Verbanck. Vaak spelen financiële geheimen voor een partner op de achtergrond een rol, maar het is zelden het cruciaal probleem van een koppel.

Financiële geheimen zijn meestal een achtergrondverhaal. “Ze kunnen er komen doordat een partner een verslaving heeft, door een autisme spectrumstoornis, door communicatieproblemen, mensen die elkaar in het dagelijks leven kwijtraken, soms zelfs door trauma. Een financieel geheim ontstaat dus door onderliggende problematiek binnen een koppel. Vaak is dat ook niet met opzet. Het is meestal deel van een groter, complexer geheel”, verduidelijkt Verbanck.

De conclusie

“Eén op de drie Vlaamse koppels heeft financiële geheimen” is een overdreven kop. In het onderzoek waarop Flair zich baseerde om deze kop te maken, staat dat 24 procent van de koppels financiële geheimen heeft. Dat is dus bijna 1 op 4. Het onderzoek is niet representatief voor de hoeveelheid Vlaamse koppels. Psychologen en relatietherapeuten bevestigen dat. De claim is dus niet waar.

De auteur

Ine Vandevelde

Profiel E-mail

Derdejaarsstudent journalistiek