Factcheck: “8 op 10 Vlamingen wil meer camera’s in gemeente”

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp datajournalistiek.

Acht op tien Vlamingen willen meer camera’s in hun gemeente. Dat zei Gents N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt tijdens het kopstukkendebat in De Centrale op 2 oktober. Maar klopt die uitspraak wel?

Van Bossuyt baseert zich op de resultaten uit De stem van Vlaanderen, stemtest van VTM Nieuws. Wie de stemtest invult voor zijn gemeente krijgt een twintigtal stellingen. Eén van die stellingen: ‘Meer camera’s in het centrum om de veiligheid te verhogen.’

Status-quo

Uit de resultaten blijkt dat inderdaad maar liefst 8 op 10 Vlamingen hiermee akkoord gaan. Ook eerdere enquêtes bevestigen dat Vlamingen met meer bewakingscamera’s hun veiligheid hopen te verbeteren. In 2012 deed VTM nieuws een gelijkaardige stemtest. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen kregen duizend Vlamingen dezelfde vraag voorgeschoteld. Acht op de tien mensen waren voorstander van meer veiligheidscamera’s in hun gemeente. Ook vorige maand ondervroeg onderzoeksbureau iVox duizend Vlamingen. 79,2% was voorstander van meer camera’s in het centrum van hun stad.

Maal vijf

De Privacycommissie telt vandaag al meer dan 47.000 sites in België waar er camera’s hangen. ‘Het aantal camera’s dat ons filmt is, onder impuls van de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (NV-A), bijna vervijfvoudigd.’ zegt Matthias Dobbelaere-Welvaert van advocatenkantoor deJuristen, dat gespecialiseerd is in privacy. Dat de mensen nog meer camera’s willen verwondert hem helemaal niet. ‘Vraag zelf maar eens aan enkele kiezers of ze nog méér camera’s in hun gemeente willen. Ze zullen bijna allemaal volmondig ja antwoorden. Iedereen is voor meer veiligheid.’

Big Brother

Volgens Dobbelaere-Welvaart kijkt niemand nog op dat we gefilmd worden op straat, in een winkel of op de werkvloer. ‘We voelen ons veiliger door meer camera’s. Zonder te beseffen dat we onze privacy weggeven. We stellen ons daar geen vragen meer bij. Dat is een groot verschil met andere thema’s. Als je de belastingen verhoogt, dan voelen mensen dat en komen ze op straat. Bij privacy ligt dat minder gevoelig.’

Conclusie

U wordt gefilmd. Als u op de trein wacht, afspreekt met vrienden of naar de film gaat. In 2018 storen mensen zich daar niet aan. Meer nog, acht op tien Vlamingen wil méér camera’s in zijn gemeente. Zeker wanneer het om veiligheid gaat, werpt de Vlaming geen privacybezwaren meer op.

Wij beoordelen deze stelling als WAAR.

De auteur

Eline De Rycke

Profiel E-mail

Eline De Rycke // 20 // Gent //