Gezond leven moet je leren

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp bachelorproef.

Gezond leven moet je leren

Het aantal kinderen met gewichtsproblemen is de laatste tien jaar fors gestegen: maar liefst 20 procent heeft overgewicht, 7 procent is obees. De kans op genezing is erg klein. 80 procent van de obese kinderen blijft obees. Voorkomen is dus de boodschap. Liefst zo vroeg mogelijk. De basisschool is daarvoor de plek bij uitstek.

https://readymag.com/1425262

De auteur

Maïté Declerck

Student journalistiek

De auteur

Lotte Meysman

♦ Lotte Meysman (v) ♦ 19 ♦ Journalistiek @ Artevelde Hogeschool ♦ Paardrijden & Chiro ♦ https://powerofvisualsblog.wordpress.com/