Het Grote Agressiedossier

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het tweede jaar met als onderwerp creatieve en ondernemende professional.

Wij zijn tien tweedejaarsstudenten aan de Arteveldehogeschool in Gent. Samen met vzw Touché maakten we een project rond agressie. Ons doel is vooral agressie bespreekbaar maken zodat het taboe verdwijnt. Op deze site vind je alle info rond agressie, enkele getuigenissen en tips.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *