Music on the Run

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp bachelorproef.

In België komen er jaarlijks duizenden vluchtelingen aan. Hun tekort aan financiële middelen en weinig talenkennis zorgen dat een plaats vinden in onze maatschappij lang geen evidentie is. Oplossingen zijn er onder meer te vinden in de kunst- en cultuursector. Kan met name muziek – toch een verbindende factor – geen rol spelen in hun integratie en hoe dan?

Wij, vier laatstejaarsstudenten journalistiek, gingen met dat prikkelende idee aan de slag voor onze Bachelorproef. We namen vier getuigenissen af van vluchtelingenmuzikanten en onderzochten hoe muziek hun integratie bevorderde. Ook bij sociale en cultuurorganisaties gingen we eens luisteren hoe zij muziek als mogelijk integratiemiddel ervaren. Klopt onze stelling en wat zijn de obstakels?

Het resultaat zijn warme, doch gevoelige human-interestverhalen. We werpen een blik op nieuwkomers die hun muzikale talenten gebruiken om te integreren en gidsen je door het organisatorische netwerk dat hierachter schuilt. Ontdek ons crossmediaal geheel hier  https://readymag.com/733519
.

Terug

De auteur

Bjorn Coucke

De auteur

Yari Van Kaer

De auteur

Jochen Desmet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *