“Neen, ik wil er geen – Je zal je nog wel bedenken”

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp bachelorproef.

© Onze getuigen

 

In 2019 werden er gemiddeld 317 kinderen per dag geboren in ons land. Een hoeveelheid waar niemand zich vragen bij stelt, want kinderen krijgen lijkt iets vanzelfsprekend. Toch is niet iedereen het daarmee eens, aangezien 7% van de Vlaamse vrouwen en 8% van de Vlaamse mannen bewust kinderloos wenst te blijven.

“Je zal je nog wel bedenken”, “dat is egoïstisch”, “wie gaat er dan voor je zorgen als je oud bent?” De vele ongepaste reacties tonen aan dat hun keuze niet altijd gerespecteerd wordt. Hoe komt het dat de
maatschappij een verantwoording verlangt van mensen die er bewust voor kiezen om geen kinderen te krijgen?

Een antwoord op die vraag zochten we bij experten en getuigen. Wij spraken met vier mensen die ervan overtuigd zijn dat een leven zonder kinderen ook mogelijk is. Met deze bachelorproef willen wij een stem geven aan mensen die er bewust voor kiezen om geen kinderen te krijgen, in de hoop dat zij op termijn geen verantwoording meer hoeven af te leggen.

Voor een optimale werking bekijk je deze bachelorproef het best in Google Chrome.

De auteur

Stefanie Heyse

Profiel Facebook Twitter E-mail

hogelattenlegger - hoognieuwsgierig - hoogsensitief. En ik wil een podcast maken