No sh*t, Sherlock

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het derde jaar met als onderwerp bachelorproef.

Het detectiveberoep zorgt nog vaak voor controverse. In films en series wordt een bepaald beeld gecreëerd dat niet strookt met de realiteit. In België zijn er 789 detectives aan het werk, dus we kunnen stellen dat de markt verzadigd is. Bovendien blijft het werk van een detective eerder op de achtergrond. Dat maakt dat het een mysterieuze sector blijft. Mensen denken nog te vaak in stereotypen door het beeld dat getoond wordt in de media en op televisie. In onze bachelorproef geven we een inkijk in het beroep en tonen we aan dat het wel degelijk om perceptiefouten gaat.

https://readymag.com/1909253

Open voor een optimale weergave de Readymag op groot scherm.

De auteur