“Sociaal werk moet tot leven komen”

Op de tentoonstelling ‘Sociaal Te Gek?!’ staat het thema ‘kwetsbaarheid en veerkracht’ centraal. De studenten Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool in Gent deden een beroep op de creatieve vaardigheden van bezoekers van Villa Voortman. De organisators vragen meer aandacht voor het thema: “Boeken en films zijn dode materie, sociaal werk moet echt tot leven komen.”

“Het idee om iets te organiseren is ontstaan in de mediatheek. In samenwerking met de werkgroep Te Gek?! zijn we tot het besluit gekomen om deze tentoonstelling op poten te zetten. Daarmee willen wij psychische problemen bespreekbaar maken. Mensen moeten creatief aan de slag kunnen gaan met hun kwetsbaarheid en via een kunstwerk hun gevoelens beter uiten”, zegt mediathecaris Eveline Ballegeer.

De opleiding deed een warme oproep naar jongeren toe, om een kunstwerk te maken rond het thema. Studenten, maar ook docenten, leverden verschillende soorten stukken af. Schilderkunst, poëzie en zang blijken stimulerend te werken voor mensen die zich kwetsbaar voelen binnen de maatschappij. De werken tonen hoe mensen zich voelen op moeilijke momenten, maar ook hoe ze die overwinnen.

“Ik schilder zodat ik de drukte in mijn hoofd even kan vergeten. Mijn schilderijen van vroeger tonen de moeilijke jeugd die ik doormaakte en zijn vooral donker. Nu gaat het beter met mij en dat projecteert zich op mijn werk. Ik maak meer gebruik van kleuren”, zegt studente C.C.

De studente Sociaal Werk C.C. uit haar gevoelens via haar schilderwerk.

Creatieve uitlaatklep

Enkele bezoekers van Villa Voortman maakten ook een eigen werk. Villa Voortman is een ontmoetingscentrum in Gent voor mensen met een dubbeldiagnose. Zij kampen met een psychotische problematiek in combinatie met middelenmisbruik. Bij Villa Voortman kunnen zij terecht voor de klassieke hulpverlening, met daarbij de mogelijkheid tot artistieke zelfontplooiing. Het centrum is nauw verwant met sociaal werk, en geen onbekende binnen de opleiding. Naast een ontmoetingsplaats, is de Villa voor veel mensen een creatieve uitlaatklep.

“Twee jaar geleden is onze werkgroep ontstaan, omdat we echt iets wilden doen rond het thema kwetsbaarheid. Meer en meer studenten kampen met psychische problemen. We willen het thema extra aandacht geven, om het taboe te doorbreken. Zo worden jongeren gestimuleerd om hulp te zoeken. Sindsdien organiseren wij allerlei activiteiten om hen te ondersteunen”, zegt docent en leercoach Hans Meganck.

De tentoonstelling loopt nog drie maanden in de mediatheek op campus Sint-Annaplein in Gent.

 

De auteur

Janne Wittoeck

Twitter

De auteur

Ilana Theeten

Profiel E-mail

Gepassioneerd door het Eurovisiesongfestival, fotografie en schrijven.