De dood is mijn brood

| Dit artikel past in een opdracht voor studenten uit het eerste jaar met als onderwerp creatieve en ondernemende professional.

De dood blijft nog steeds een taboe. Het is iets dat als negatief wordt beschouwd. Maar dat hoeft het toch niet altijd te zijn? Prosector Aron De Smet en  taxidermist Michiel Tilley werken al jarenlang met de dood. Het biedt een nieuwe kijk op twee werelden waar de gewone mens nog steeds van opkijkt.

 

 

https://readymag.com/1060319